0
0 0
0
Parerea vizitatorului Asociatia Sf. Vincentiu de Paul Revista Parohiei Localitatea Tg. Frumos Evenimente locale Istoricul Parohiei Activitati saptamanele Pagina de start Evenimente în viața Parohiei Târgu Frumos

21-22 ianuarie 2006: Rugăciuni pentru unitatea creștinilor

I. În Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, după o tradiție de câțiva ani, s-a celebrat în Biserica Romano-Catolică "Sfântul Anton de Padova", sâmbătă 21 ianuarie 2006, începând cu ora 17.00, o celebrare ecumenică la care au luat parte, la invitația Pr. paroh Iulian-Eugen Kropp, patru preoți ortodocși de la cele trei Biserici ortodoxe din localitate. Lor li s-au alăturat un mare număr de credincioși catolici și ortodocși și împreună au cerut de la Dumnezeu unitatea.

Celebrarea, având ca moto "Să ne rugăm împreună în numele lui Isus", a fost prezidată de părintele paroh Iulian, care a adresat în numele comunității "Sf. Anton de Padova" un bun venit părinților ortodocși, precum și credincioșilor veniți pentru a se ruga împreună pentru unitate, apreciind elementele comune care apropie Bisericile și nu cele care despart cele două Biserici, cea catolică și cea ortodoxă, pornind de la experiența vizitei Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea în România, din anul 1999.

A urmat actul penitențial, în care s-au recunoscut păcatele mai ales cele împotriva unității și pe baza textului din Ioan 14,6 "Eu sunt calea, adevărul și viața", au fost înălțate rugăciuni către Dumnezeu prin care s-a cerut iertare de la Dumnezeu pentru momentele în care a fost neglijat acest adevăr despre Cristos - Cale, Adevăr și Viață. Credincioșii, după fiecare rugăciune rostită de preoții prezenți, au cântat "Sfinte Dumnezeule".

La celebrarea cuvântului, textele lecturilor au fost citite de doi preoți ortodocși, iar Evanghelia luată din Evanghelia după Matei (18,18-20), incluzând tema centrală a acestui an: "Unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor", a fost proclamată de către Pr. Iulian.

În omilia ținută de pr. Cristian Cristea a fost reliefat faptul că momentul de rugăciune și de unitate între creștini pleacă de la iubirea lui Isus Cristos care s-a jertfit pentru toți oamenii. Iar iubirea nu poate să fie numai pentru o singură persoană, ea implică cel puțin două persoane. Iubirea de unul singur înseamnă egoism; iubirea adevărată, cea care vine de la Dumnezeu, este iubirea care se dăruiește și se îndreptă spre celălalt, care poartă tot chipul lui Cristos primit la Botez. Omul trebuie să fie conștient că este înconjurat de alții, că face parte dintr-o comuniune cu alții.

După omilie a urmat rugăciunea universală prin care s-a cerut de la Dumnezeu darul unității pentru a realiza astfel rugăciunea lui Cristos de la ultima Cină, "ca toți să fie una"; s-a invocat ajutorul lui Dumnezeu pentru Bisericile de tradiții diferite, pentru ierarhii celor două confesiuni, catolică și ortodoxă, și pentru creștini, ca "aceștia să-și deschidă inimile lui Cristos, care este prezent în rugăciunile lor și mai ales în Euharistie".

După aceste rugăciuni, a urmat ritul stropirii cu apă sfințită în amintirea Botezului primit de toți creștinii. Întrucât toți suntem fii lui Dumnezeu și frați între noi, cu toții s-au rugat rugăciunea domnească, "Tatăl nostru", după care fiecare și-a oferit unul altuia un semn al păcii și iubirii reciproce. În acest timp corul bisericii a intonat cântecul "Ce bine e când frații", iar apoi preoții ortodocși, împreună cu credincioșii lor, au cântat imnul "Lumină lină", încheind momentul prin rugăciuni specifice momentului.

După binecuvântarea finală, părintele paroh a mulțumit celor care au participat la ceremonie, oferind în semn de comuniune preoțească, câte un calendar ecumenic, tuturor preoților prezenți.

* * *

II. Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor a continuat în ziua de duminică 22 ianuarie la Biserica ortodoxă "Sf. Parascheva". La invitația părintelui paroh Zugravu, la ora 17.00, s-au adunat din nou mai mulți preoți, trei preoți ortodocși și doi preoți catolici, pr. Iulian Kropp și pr. Robert Gașpal. Și la această celebrare s-a adunat un mare număr de credincioși catolici și ortodocși, care împreună s-au rugat lui Dumnezeu pentru a putea căuta cu umilință împăcarea cu el și cu aproapele și astfel să se ajungă la unitatea deplină.

Pentru această zi, care a avut ca moto: "Să fim misionari în numele lui Isus", celebrarea a fost condusă de pr. Ioan Apetroaie. Cuvântul de salut al Pr. paroh Zugravu ne-a chemat să ne rugăm și în această zi pentru unitate. Pr. Robert a citit frumosul text din Faptele apostolilor (Fap 1,12-14) cu rugăciunea apostolilor din Cenacol.

Cântările "lumină lină" ale credincioșilor ortodocși și "Eu caut o lumină" ne-au pregătit să înțelegem mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Sf. Luca (Lc 10,1-20) proclamată de pr. Apostol a prezentat trimiterea ucenicilor în misiune.

În predica ținută, pr. Iulian a insistat pe comuniunea voită de Isus Cristos, care pleacă de la rugăciune, iar aceasta, după modelul apostolilor, trebuie făcută cu stăruință. După ce iubirea lui Cristos ne-a adunat în rugăciune, această iubire trebuie transmisă și altora. Asemenea apostolilor trimiși în misiune, doi câte doi, trebuie să mergem și noi împreună, pentru ca astfel mărturia "a doi" să fie autentică, fără compromisuri și conduși de lumina lui Cristos putem învinge, să îndepărtăm întunericul răutății și al egoismului. Deseori se spune că Biserica creștină respiră cu doi plămâni, dar să nu fim noi aceea care să calculăm care plămân e mai mare, ci să ne străduim să menținem sănătoși acești plămâni pentru binele întregului trup al lui Cristos, ca să se ajungă odată să se realizeze unitatea dorită de Cristos: "să fie o singură turnă și un singur păstor". Trebuie să privim la ceea ce ne unește și nu la ceea ce ne desparte.

Ecteniile rostite de toți preoții pentru Biserică, pentru păstorii fiecărei Biserici, pentru credincioși și pentru cele de trebuință oamenilor, au răsunat în Biserica ce a fost așa de primitoare pentru această zi.

Credincioșii catolici au intonat frumoasa cântare: "Unde doi sau trei se adună", iar la final pr. Zugravu, gazdă primitoare, a mulțumit tuturor pentru frumoasa participare.

0 0
Copyright 2005-2016 - Parohia Romano-Catolică Tg. Frumos