0
0 0
0
Parerea vizitatorului Asociatia Sf. Vincentiu de Paul Revista Parohiei Localitatea Tg. Frumos Evenimente locale Istoricul Parohiei Activitati saptamanele Pagina de start Evenimente în viața Parohiei Târgu Frumos

Misiuni populare "Familia și Euharistia"

În cadrul Sinodului diecezan, în desfășurare în Dieceza de Iași, au fost programate în toate comunitățile diecezei, în perioada octombrie 2003 - martie 2004, misiuni populare cu tema "Familia și Euharistia". În acest sens, în perioada 18-21 martie 2004 s-au desfășurat misiuni populare și în Parohia Târgu Frumos, jud. Iași. Predicator a fost părintele Isidor Iacovici.

La chemarea și îndemnul părintelui paroh Iulian Faraoanu, creștinii romano-catolici din Târgu Frumos și Podu Iloaiei au participat activ și în număr mare la sfintele misiuni, ascultând cu atenție lecturile, predicile și luând parte cu evlavie la sacramente (spovadă și împărtășanie). Asistența spirituală a credincioșilor dornici să se împace cu Dumnezeu a fost asigurată de către părintele confesor Anton Dancă, de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași. La sfintele misiuni au participat și preoții din parohiile învecinate, cărora li s-au alăturat un mare număr de credincioși.

Celebrările liturgice au fost însuflețite de predicile părintelui predicator Isidor Iacovici, paroh al comunității "Sf. Tereza" din Iași, care a insistat asupra realității familiei și a căsătoriei, subliniind binefacerile și exigențele iubirii conjugale (unitatea și indisolubilitatea căsătoriei, fidelitatea iubirii conjugale și, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, rodnicia căsătoriei), dar și asupra sacramentului care menține și face să crească viața spirituală a fiecărui creștin și a familiei: Euharistia. Părintele predicator a readus în atenția celor prezenți misterul suferinței lui Isus, care ne-a adus mântuirea prin jertfa sa supremă pe lemnul crucii, sugerând fiecăruia să ofere propria suferință pentru întoarcerea celor dragi și a tuturor păcătoșilor la calea cea dreaptă. Făcând în mod repetat referire la experiențele vieții de zi cu zi, ne-a oferit câteva exemple autentice, demne de urmat pentru desăvârșirea vieții noastre spirituale. "Misiunile se încheie astăzi, dar Postul Mare continuă. Noi ce avem de gând să facem? Să punem în practică faptele de pocăință propuse de Isus: pomana, rugăciunea și postul", a spus părintele predicator în ultima zi a misiunilor. "Recunoscând păcatele noastre și invocând mila lui Dumnezeu, vom fi mai puternici și mai statornici în împăcarea noastră cu Dumnezeu", a continuat părintele, reiterând ideea că "postul este un timp al împăcării cu Dumnezeu".

În numele Excelenței sale Petru Gherghel, episcop de Iași, părintele Fabian Doboș, vicar al catedralei din Iași, a rostit un cuvânt de încheiere și ne-a transmis salutul, încurajările și îndemnul "Duc in altum! - Înaintează în larg!" (Lc 5,4), care constituie motoul ce călăuzește Sinodul diecezan.

La finalul acestor zile de har pe care ni le-a dăruit Dumnezeu prin intermediul părintelui predicator, al părintelui confesor, al tuturor preoților și al credincioșilor care s-au alăturat comunității noastre, putem afirma că sfintele misiuni ne-au ajutat să ne înălțăm sufletele la Dumnezeu într-o atitudine contemplativă, plină de iubire și credință. În același timp sperăm ca întreaga noastră comunitate să strălucească în mijlocul lumii, prin exemplul concret de trăire autentic creștină al familiilor și al fiecărei persoane în parte, prin participarea la sfintele sacramente și, nu în ultimul rând, prin rugăciune.

Bernadeta Eva (Podu Iloaiei)

0 0
Copyright 2005-2016 - Parohia Romano-Catolică Tg. Frumos